Menu

Bijeenkomst (03-11-2020)

Op 3 november 2020 vond een online event plaats exclusief voor ondertekenaars van het Leve het Onderwijs! manifest.

Leve het Onderwijs! ging online! Op dinsdagmiddag 3 november hebben we alle kansen benut om op deze manier samen te komen; passend bij Leve het Onderwijs! en ons manifest. Deze middag had twee aandachtspunten; hoe werkt het manifest door binnen de organisatie en wat is er op dit moment nodig binnen het onderwijs, waar we ons samen sterk voor gaan maken?
We hadden bestuurders die ons manifest hebben ondertekend uitgenodigd om een directeur en een beleidsmedewerker te vragen om samen met hen deel te nemen, zodat we konden onderzoeken wat zij merken van de Leve het Onderwijs!-manier van besturen. 


Programma 3 november 

We werken deze middag van binnen naar buiten. Hierbij starten we bij het manifest van Leve het Onderwijs! En we spreken af hoe jij de uitgangspunten kunt laten leven binnen je eigen organisatie. Daarna beslissen we waar we ons binnen het Nederlandse onderwijs hard voor gaan maken. Van inhoud naar impact.

Een dynamisch en interactief programma. Geheel in stijl van het manifest

13:15

Virtuele ruimte open (Zoom)

13:30

Opening met Hans Fuchs & Frédérique Six

13:50

Van binnen starten: laat het manifest bij jezelf leven

- In gesprek met wetenschappers

- In kleine groepen

14:40

Korte reflectie met wetenschappers

14:45

Pauze

15:00

Uitgangspunten laten leven binnen je eigen organisatie

- In gesprek met anderen over ruimte en vertrouwen

- In gesprek met de deelnemers van je eigen organisatie over wat je zou kunnen doen

15:50

Korte reflectie met wetenschappers

16:00

Pauze

16:15

Op weg naar impact

- De punten waar we ons landelijk hard voor gaan maken

- In gesprek over ruimte geven aan het laten leven binnen je eigen organisatie

17:15

Reflectie met wetenschappers

Afsluiting

17:30

Einde

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!