Menu

Bijeenkomst 13 februari 2020


Datum: Donderdag 13 februari 2020
Tijd: 13:30 - 19:30
Start programma 14:00
Locatie NDC Den Hommel - Utrecht


In een sprankelend nieuw decennium, willen we graag samen een volgende stap maken rondom de beweging Leve het Onderwijs! Na het ‘Congrestival’ hebben we met de evaluaties in de hand een passend vervolg bedacht en nodigen we je uit voor deze eerste bijeenkomst. Deze is alleen voor bestuurders en wordt ondersteund door experts uit de ‘workshots' van het Congrestival.

We gaan deze middag aan de slag met persoonlijke verhalen en dilemma’s, verdiepen ons vanuit praktijk en theorie in de zes kernthema’s uit het manifest en toetsen vervolgens de actualiteit hieraan. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij wat je als bestuurder nodig hebt om op een nieuwe manier te besturen en ‘hoe’ je dat dan doet als persoon binnen de organisatorische – en maatschappelijke context.

We heten alle bestuurders welkom die zich willen ontwikkelen in het gedachtengoed van Leve het Onderwijs! Voel je daarom vooral vrij om deze uitnodiging door te sturen naar één andere bestuurder uit je netwerk die ons gedachtengoed ook omarmt.

In 2020 willen we minstens drie keer samenkomen. Leve het Onderwijs! Is een beweging die gedragen wordt door een kerngroep van bestuurders. Om de kosten voor de bijeenkomsten en de verdere organisatie te dekken, kun je tijdens de aanmelding kiezen hoe je hier aan bij wilt dragen.

Heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar communicatie@levehetonderwijs.nl.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!