Menu

Congrestival (31-10-2019)

Wij bestuurders staan weliswaar op relatieve afstand van de praktijk op onze scholen, maar dat wil nog niet zeggen dat onze impact beperkt is. Integendeel, onze manier van sturen is voelbaar tot in iedere klas. Maar hoe sturen we nu zodanig dat leerkrachten en leerlingen zich in die klas en daarbuiten gezien en gehoord voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen?

Aftermovie Congrestival - Leve Het Onderwijs oktober 2019

We weten dat besturen vanuit vertrouwen groot effect kan hebben en dat daarbij een sterke impuls ontstaat als we aansluiten op de basisbehoeften relatie en autonomie en competentie. Dat is een kwetsbare manier van besturen EN een zeer hoopvolle. Het onderwijs heeft dat om meerdere redenen hard nodig.

Met Leve het Onderwijs verbinden we bestuurders die vanuit deze besturingsstijl of -filosofie werken of willen werken. We nemen steeds meer bestuurders mee, zodat het een belangrijke stroming wordt in onderwijsland. Het congrestival geeft een impuls aan deze stroming.

Het congrestival was georganiseerd om meer geïnspireerd te raken én om samen te werken aan een ‘statement’ voor het onderwijs. We hebben een manifest opgesteld en droegen daarmee het achterliggende gedachtegoed verder uit!

Het programma heeft deze gedachtelijn ondersteund en heeft ons steeds dichter bij een concrete opbrengst gebracht, waar je als bestuurder een rijker mens wordt.

Onderstaand de presentaties die gehouden zijn tijdens het Congrestival;

Presentatie 1 - Helma van der Hoorn

Presentatie 2 - Jan Rotmans

Presentatie 3 - Hartger Wassink


Programma (oktober 2019)

Het evenement vond plaats op 31 oktober 2019 in Het Muntgebouw te Utrecht.

Onderstaand de planning van deze dag;

14.45

Theatrale opening

Vertrouwen

15.00

Helma van der Hoorn, Bestuurder SaKs

Leve het Onderwijs

Helma leeft het werken vanuit vertrouwen iedere dag en verbaast zich steeds weer over het effect hiervan

15.20

Jan Rotmans

Hoogleraar "transitiekunde" aan de Erasmus Universiteit

Leiders ten tijde van transitie

Jan beschouwt onze stijl van besturen en plaatst dat in een groter verband. Er is geen weg terug!

15.40

Film

Bestuurders over Leve het Onderwijs

Collega bestuurders die vertellen over hun dilemma’s en het waarom van gemaakte keuzes

15.45

Hartger Wassink

Bestuurder, BEN JEZELF

De moed hebben om je persoonlijkheid, je twijfels, je fouten te laten zien, bepaalt in grote mate je impact

16.05

Intermezzo

De keten van vertrouwen

Het wordt zichtbaar en voelbaar dat ‘sturen vanuit vertrouwen’ in de hele keten effect heeft. Een visuele vormgeving, van leerling tot bestuurder

16.20

Peiling

Stand van zaken

Interactie met de aanwezigen over de inzichten, meningen en openingen

16.40

Pauze en verplaatsing

17.00

Workshots

Statements voor het manifest

In 6 groepen werken we onder begeleiding van Rob Martens, Jan Bransen, Frederique Six, Hans Wopereis, Hartger Wassink en Marlies Honingh. Ieder van hen werkt vanuit een thema

18.15

Borrel en interactie

Opbrengst van de worskhots

Eerste adviezen en/of statements uit de workshots delen we

18.45

Diner

Manifest

De adviezen en/of statements worden gebruikt om het Manifest te completeren

21.00

Afsluiting

Video over het Congrestival

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!