Menu

Congrestival

Omwille van het onderwijs komen we bij elkaar om belangwekkende uitspraken te doen over hoe we het onderwijs op een hoger plan brengen. De urgentie is hoog! Daarom is het doel van de dag om de beweging ‘Leve het onderwijs’ te versterken door een gedeeld gedachtegoed te formuleren. Besturen vanuit vertrouwen, relatie, autonomie en competentie is hierbij het uitgangspunt. De beweging zal sterker en meer zichtbaar moeten worden om belangrijke spelers in het onderwijsveld te verbinden rondom dit gedachtegoed. Een belangrijk onderdeel van de dag is het vaststellen en ondertekenen van een manifest over het gezamenlijke gedachtegoed.

 • Wanneer: 31 oktober 14.00 tot 21.00
 • Waar: Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90
 • Tickets: €495

 • Programma

  14.00 ‘De gouden loper’, Feestelijke ontvangst

  14.45 ‘Vertrouwen’, Theatrale opening, voorstelling vanuit het thema vertrouwen

  14.50 ‘Leve het onderwijs!’, Opening en inleiding, door Helma van der Hoorn (bestuurder SaKs) met een persoonlijk verhaal vanuit het gedachtegoed van Leve het onderwijs

  15.00 Jan Rotmans: ‘Ons leiderschap ten tijde van transitie’ (werktitel), Keynote, over de kanteling van hiërarchische aansturing

  15.20 Kun je leiden vanuit vertrouwen?’, Film, gesprek met bestuurders, die vanuit het gedachtegoed van Leve het Onderwijs aan de tand worden gevoeld en worden geïnterviewd met prikkelende vragen

  15.30 Hartger Wassink: ‘Verschil maken als bestuurder’ (werktitel), Keynote 2

  15.50 ‘De Keten’, Theatrale voorstelling, optreden van een keten van functionarissen in het PO-onderwijs. Hieruit zal blijken wat het effect is van ‘leiden vanuit vertrouwen’ door één schakel op de hele keten

  16.05 ‘Wat vinden wij?’, Peiling met Mentimeter, peiling in de zaal over cruciale uitgangspunten van het gedachtegoed van Leve het Onderwijs

  16.15 Pauze en verplaatsing

  16.30 ‘Statements’, Workshots, aan de hand van 8 van tevoren gekozen thema’s gaat elke groep werken aan één ‘statement’dat, samen met de 7 andere statements, het fundament zal vormen van het manifest. Over elk van de 8 thema’s komen dus ‘uitspraken’, ‘beloftes’ wellicht, waaraan de ondertekenaars zich zullen verbinden op een manier die bij hen past

  17.45 ‘Opbrengsten’, Centrale borrel, korte terugkoppeling van de opbrengsten uit de workshots

  18.45 ‘Manifest’, Centraal diner, waarbij de tekst van het manifest, ter plekke, (na goede voorbereiding) wordt vastgesteld en vóór het verlaten van de zaal wordt ondertekend door wie wil

  21.00 Afsluiting

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het onderwijs?

Leve het onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!