Menu

Online regiobijeenkomst voor bestuurders (04-03-2021)

Juist in deze tijd is het belangrijk om zo nu en dan samen te reflecteren en stil te staan bij de bedoeling van ons onderwijs. Waar zijn we van en waar doen we het voor? In deze roerige tijd willen we graag in dialoog zijn met elkaar en verbinding houden.

Daarom organiseerden wij op donderdag 4 maart tussen 15:00 en 17:00 een regiobijeenkomst voor bestuurders om elkaar weer even (digitaal) in de ogen te kijken. Het programma van deze middag was in het kort:

  • Opening en bijpraten over de bewegingen in de afgelopen maanden.
  • Dialoog over manifest ‘Stop nu het verplichten van toetsen’.
  • Dialoog over commitment en doorontwikkeling Leve het Onderwijs.
  • Vooruitblik en plenaire afsluiting

Met ruim 30 aanwezige bestuurders kijken we terug op een energieke online bijeenkomst. De aftrap was een terugkoppeling van het gesprek met de inspectie naar aanleiding van de oproep: Stop het verplichten van toetsen. Inmiddels ondertekend door 57(!) bestuurders! Met dit onderwerp gingen we ook in de break-out rooms aan de slag. In verschillende regio’s ging de discussie over een passend alternatief om zicht te houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. Er werden alternatieven, lopende initiatieven en ideeën gedeeld. Het idee werd geopperd op deze vooral met elkaar te delen, zodat we niet allemaal ons eigen wiel uitvinden. Ook werd er een beroep gedaan op onze eigen professionaliteit. We moeten laten zien dat we zelf verantwoordelijkheid nemen, transparant zijn en kwaliteit kunnen leveren. En elkaar daarbij ondersteunen. Nogmaals werd benadrukt dat deze campagne niet tegen het fenomeen toetsen is, maar dat het gaat over de ruimte geven aan de professional om al dan niet een toets als hulpmiddel in te zetten om iets te weten te komen over ontwikkeling van een leerling.

De tweede break-out sessie ging over de structuur van Leve het Onderwijs. Samengevat werd er oproepen om niet een nieuw geformaliseerd instituut te creëren, maar de vrijheid van de samen verantwoordelijkheid te nemen voor de continuïteit van onze beweging. Meerdere bestuurders gaven aan hierin ook wat te willen betekenen. De vorm en de wijze van bijdragen hieraan worden momenteel uitgewerkt.


Meer informatie over het Leve het Onderwijs Manifest vind je hier.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!