Menu

Privacy statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Leve het onderwijs verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Functie

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Leve het onderwijs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Er worden geen bijzondere of gevoelige gegevens verwerkt

WAAROM WE DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Leve het onderwijs verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden nieuwsbrief

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Leve het onderwijs zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren je gegevens zolang we de nieuwsbrieven blijven versturen. Je kunt jezelf te allen tijd afmelden van de verzendlijst.


DELEN MET ANDEREN

Leve het onderwijs deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leve het onderwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De bedrijven met wie wij gegevens geheel of gedeeltelijk delen zijn:

  • Mailchimp

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Leve het onderwijs gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leve het onderwijs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar i.verettas@saks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Leve het onderwijs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Website: www.levehetonderwijs.nl
Telefoonnummer: 072-540304
Bedrijfsadres: Helderseweg 14 - 4 1815 AB Alkmaar
Postadres: Helderseweg 14 - 4 1815 AB Alkmaar


BEVEILIGING

Leve het onderwijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via i.verettas@saks.nl. Leve het onderwijs heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • Open SSL encryptie van verzonden data in de database
  • CMS en plugins worden regelmatig geüpdate. Versies lopen nooit meer dan één minor-update achter.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het onderwijs?

Leve het onderwijs is een initiatief ván schoolbesturen, vóór schoolbesturen, leraren en iedereen die het onderwijs liefheeft. Het is tijd dat bestuurders meer van zich laten horen. Om te laten zien hoe mooi het onderwijs in Nederland is en hoe goed de scholen en onderwijsprofessionals het doen!

Leve het onderwijs neemt de onderwijsprofessional serieus. Omdat wij in hen geloven. Soms vinden we ook dat dingen anders kunnen of moeten. Wetten, regels of ideeën van de overheid bijvoorbeeld, belemmeren ons soms om goed onderwijs te realiseren. Deze thema’s pakken we op en pakken we aan. Zodat we samen het onderwijs kunnen blijven vieren. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!