Menu

‘Bestuurders zijn faciliterend en afwachtend en hebben weinig zicht op kwaliteit van afstandslessen.’ Zomaar een zin uit een onderzoeksverslag van de inspectie over het afstandsonderwijs. Klik hier. 

In ons manifest beloven we dat:
...we de ander ruimte én ondersteuning geven om de opgave die hen is toevertrouwd naar eigen professioneel inzicht te vervullen... Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Welk vertrouwen geven we bewust en welke dialoog voeren we intern en extern over de kwaliteit van (afstands)onderwijs, en de inzet van inzet NPO-gelden?

Het programma van deze middag was: 

  • Opening en afstemmen op en over de actualiteit
  • Dialoog over de actuele praktijk, voorleven van het manifestonderdeel: Van controle naar vertrouwen
  • Bijpraten over commitment en doorontwikkeling Leve het Onderwijs
  • Vooruitblik en plenaire aanmelding landelijke bijeenkomst 11 november.

Regiobijeenkomst 7 september

Deze regiobijeenkomst ging in op het manifestonderdeel: Van controle naar vertrouwen.Regiobijeenkomst 7 september

Actueel

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen