Menu

Leve HetOnderwijs! maakt zich grote zorgen over de onderwijsregio’s en het sturingsmodelwaar OC&W mee beziglijkt te zijn: geef je mening!

8 maart 2024
Categorie: Actualiteit

Zorgen over Onderwijsregio’s & Sturingsmodel OC&W

Er is al geruime tijd ontevredenheid over de sturing op onderwijskwaliteit. Zowel binnen de politiek als binnen de ambtenarij bestaat het beeld dat er steeds grote sommen gelds besteed worden aan kwaliteitsverbetering en dat van die verbetering in de praktijk maar bar weinig terechtkomt. Wij zien samenhang tussen de stille revolutie op het gebied van sturing en de ontwikkeling van onderwijsregio’s. Lees in onderstaand artikel onze overwegingen en de uitnodiging met ons in gesprek te gaan over goede (bovenbestuurlijke) regionale samenwerking.
Lees hier het artikel

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!