Menu

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van controleren naar vertrouwen. Van sturing naar ruimte geven, transparant zijn en in dialoog. Aan de hand van ons manifest delen we ervaringen, doen we (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, en laten we ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het Onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs die vragen blijven stellen, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je mee?

Stop het verplichten van toetsen

 

test

Ons Manifest: Leve het Onderwijs!

Doen wat ertoe doet. Dat is wat jij als onderwijsbestuurder wil. Zorgen dat kinderen/jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat zij gezien worden en het onderwijs krijgen dat zij verdienen. Alle onderwijsprofessionals spelen hierin een sleutelrol. Leve het Onderwijs! neemt hen serieus. Door vanuit vertrouwen ruimte te geven ontstaat het beste onderwijs. Vanuit dit uitgangspunt en met dank aan de inzet van de verschillende bestuurders in de Workshots tijdens het Congrestival d.d. 31 oktober 2019 is het Leve het Onderwijs! manifest tot stand gekomen.

Onderwijsbestuurders werken expliciet vanuit vertrouwen. Wij accepteren onze kwetsbaarheid doordat wij kinderen/jongeren en collega’s ontwikkelruimte toevertrouwen.

“Wij beloven daarom dat:
– we de ander ruimte én ondersteuning geven om de opgave die hen is toevertrouwd naar eigen professioneel inzicht te vervullen;
– we elkaar de moed geven om ons ongemak uit te spreken, onze kwetsbaarheid te tonen en vertrouwen te hebben.”

Onderwijsbestuurders gaan in hun bestuursstijl uit van de intrinsieke motivatie van mensen en creëren speelruimte om die te laten ontstaan.

“Wij beloven daarom dat:
– we sturen op de bevordering van de basisbehoeften competentie, relatie en autonomie;
– we de ruimte bewaken die het nodig heeft.”

Onderwijsbestuurders dienen, deugen en doen deugd en hebben daarmee een voorbeeldfunctie die vertrouwen in de organisatie en samenleving oplevert. Vanuit dit uitgangspunt wordt hun wijze van verantwoording willen afleggen gekenmerkt door het aangaan van de dialoog binnen en buiten de organisatie.

“Wij beloven daarom dat:
– we ons transparant verantwoorden over ons handelen, de keuzes en de effecten daarvan;
– we aanspreekbaar zijn.”

Onderwijsbestuurders werken aan persoonlijke groei en nodigen zo anderen uit om op een vergelijkbare manier met de eigen professie bezig te zijn. Zij vertrouwen er op samen lerend verder te komen vanuit het besef het zelf ook niet altijd te weten.

“Wij beloven daarom dat:
– we lerend in ons werk staan en open zijn over onze fouten;
– we structureel tijd maken voor delen en leren.”

Onderwijsbestuurders leren ZIJN wat ze zeggen. Zij leven voor welke menselijke waarden leidend zijn voor beleid, beslissingen en gedrag.

“Wij beloven daarom dat:
– we durven twijfelen en laten zien dat dat soms spannend is;
– we het oneens durven zijn – in dialoog.”

Onderwijsbestuurders laten zien dat ze met aandacht in contact zijn. Ze willen het waarom begrijpen van het denken en handelen van hun gesprekspartners. Zij stimuleren deze manier van dialoog voeren in de hele organisatie.

“Wij beloven daarom
– we samen wederkerig leren;
– we tijd en ruimte maken voor verdiepend contact.”Ons Manifest: Leve het Onderwijs!

Thema’s

Actueel

LinkedIn

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen