Menu

Onderzoek

Leve het Onderwijs! is een lerende beweging en houdt daarom wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten op het gebied van besturen in de gaten. Interessante (links naar) artikelen zullen we hieronder delen, ingedeeld naar de zes Leve het Onderwijs! thema’s uit het manifest.

1. Van controle naar vertrouwen

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS):
Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg

Frédérique Six.nl:
Verantwoorden vanuit vertrouwen

Jan Bransen
Hoofdstuk 4 – laat je niets wijsmaken

Jan Bransen, artikel in ANT (nr. 1, 2013)
nou, zeg, waar bemoei je je mee

2. Intrinsieke motivatie

Frédérique Six.nl:
Professionele autonomie en de rol van leiders

Rob Martens in Onderwijsinnovatie, maart 2017:
Docentprofessionalisering is een ijsberg

3. je willen verantwoorden/ transparant zijn als beroepsgroep

4. eigen ontwikkeling; de bestuurder als persoon

5. waarden toevoegen/ voor- en naleven

Over het gedachtengoed van Gert Biesta en onderwijsbestuur:
Besturen als zwak proces

Uit ‘R zijn als leider’ van Hartger Wassink:
Hoofdstuk 7 r zijn als leider

6. dialoog

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!