Menu

Over Leve het Onderwijs

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Leve het Onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Deze transitie is niet gemakkelijk en gaat niet vanzelf. Daarom is onze beweging ‘Leve het Onderwijs!’ gestart. We oefenen, delen leermomenten en stellen ons kwetsbaar op. We willen bestuurders zijn die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden’ naar ‘werken vanuit de bedoeling’. Deze beweging stimuleren we door te investeren in:

  1. Een Academische werkplaats; onderzoek naar complexiteit
    We doen samen onderzoek naar de effecten van het besturen aan de hand van ons manifest. Hier leren we van en met elkaar over en doen we (wetenschappelijk) onderzoek naar het nieuwe besturen waarin vertrouwen en ruimte geven voorop staan, ondersteund door onze ‘huiswetenschappers’ . 
  2. Bestuurlijke portretten
    Als bestuurders hebben wij vooral onszelf als instrument scherp te houden. Om onszelf te kunnen ontwikkelen geloven wij dat een spiegel daarbij helpend is. Het portret helpt om ons handelen volgens de manifest items te ontwikkelen.
  3. Een klankbord te zijn voor beleid
    Voor nieuw bestuur is ruimte in wetten en regelgeving nodig. Bestuurders weten als geen ander wat nodig is voor goed onderwijs en wat in de weg zit. Daarom zijn wij klankbord voor beleidmakers en staan we op als huidig beleid optimale ontwikkeling van kinderen en professionals belemmert. 

Uitgangspunten

We tonen eigenaarschap van onze ontwikkeling

We leren samen en delen ervaringen

We zijn ambassadeur van onze beweging

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!