Menu

Portretten

Inleiding op de portretten van bestuurders

Bij Leve Het Onderwijs geloven wij dat het naleven van de items uit ons Manifest niet alleen leidt tot beter onderwijs, maar ook tot leuker onderwijs voor onze professionals. Bestuurders spelen hierin een cruciale rol; zij zijn het instrument waarmee verandering en verbetering worden gerealiseerd. Om deze bestuurders te ondersteunen in hun ontwikkeling, presenteren wij drie unieke portretten op onze website.

Waarom Portretten?

De portretten dienen als een spiegel voor de bestuurders, helpen hen om hun handelen volgens de manifest-items te ontwikkelen en geven inzicht in hun persoonlijke en professionele groei. Door zichzelf bloot te geven en hun kwetsbaarheid te tonen, creëren zij een cultuur van vertrouwen en transparantie. Dit proces ondersteunt niet alleen de individuele bestuurder, maar ook de hele organisatie.

Van Controle naar Vertrouwen

We stimuleren bestuurders om hun ongemak uit te spreken en hun kwetsbaarheid te tonen. Voorafgaand aan het portret stellen de bestuurders een zelfevaluatie op aan de hand van de manifest-items, wat hen helpt om hun handelen te reflecteren en te verbeteren.

Intrinsieke Motivatie

Elke bestuurder kiest een centrale vraag waarop het portret zich richt. Dit zorgt ervoor dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn en betrokken blijven bij hun eigen ontwikkeling. Alle manifest-items krijgen een plek in het portret, waardoor een compleet beeld ontstaat.

Transparantie en verantwoording

Transparantie is een kernwaarde bij Leve Het Onderwijs. De portretten worden samen met de organisatie vormgegeven, waarbij verschillende stakeholders zoals de RvT, GMR, directeuren, en andere professionals betrokken worden. De zelfreflectie en beantwoording van de centrale vraag worden gedeeld en besproken.

Eigen ontwikkeling

De portretten zijn geen beoordelingsinstrumenten, maar tools om de ontwikkeling van de bestuurders te ondersteunen. Tijdens de afsluitende dialoog met alle betrokkenen wordt de volgende stap in de organisatieontwikkeling besproken en wat dit vraagt van het leiderschap en de rol van de bestuurder.

Waarde toevoegen en naleven

Wij moedigen bestuurders aan om twijfel te omarmen en feedback te ontvangen. Door zich kwetsbaar op te stellen, tonen zij lef en openheid, wat bijdraagt aan een cultuur van voortdurende verbetering.

Dialoog en leren

Gedurende de dag van het portret vindt een continue dialoog plaats met relevante stakeholders. Dit wederzijdse leren versterkt de band tussen de bestuurder en de organisatie en stimuleert gezamenlijke groei.

Werkwijze

  1. Aanmelding: Bestuurders melden zich aan bij Leve Het Onderwijs.
  2. Voorbereiding: Twee collega’s uit de kerngroep worden aangewezen om het portret te maken en bereiden samen met de bestuurder de dag voor.
  3. Dagindeling: De dag begint met een startgesprek, gevolgd door gesprekken met verschillende stakeholders, lunch, en het maken van het portret. De dag eindigt met een afsluitende dialoog en een borrel.
  4. Deelnemers: Professionals uit de scholen, ouders, directeuren, stafmedewerkers, GMR, RvT, en externe stakeholders kunnen deelnemen.
  5. Eindproduct: Een zelfevaluatie, externe reflectie door het portret-team, en reflecties van alle deelnemende bestuurders op de dag en de centrale vraag.

Doelstelling

In 2023 streven we naar het opleveren van vier portretten, beginnend met een intern portret van een kerngroeplid. In 2024 willen we dit uitbreiden naar acht portretten, met de ambitie om steeds meer bestuurders te betrekken en de impact van dit initiatief te vergroten.

Leve Het Onderwijs zet zich in voor de ontwikkeling van bestuurders en de verbetering van het onderwijs. Deze portretten zijn een waardevol instrument in deze missie, waarbij we samen leren, groeien en een positieve verandering realiseren in het onderwijslandschap.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!