Menu

Privacy statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Leve het Onderwijs verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Functie

Voor het ondertekenen van het manifest:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Naam organisatie
 • Plaats organisatie
 • Onderwijstype

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Leve het Onderwijs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Er worden geen bijzondere of gevoelige gegevens verwerkt

WAAROM WE DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Leve het Onderwijs verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief
 • Voor het tonen van de ondertekenaars van het manifest

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Leve het Onderwijs zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor de nieuwsbrief:

We bewaren je gegevens zolang we de nieuwsbrieven blijven versturen. Je kunt jezelf te allen tijde afmelden van de verzendlijst.

Voor het onderteken van het manifest:

Je naam, functie, organisatie en plaats komen op de website te staan. In het CMS bewaren we deze gegevens inclusief je emailadres. Je emailadres gebruiken we indien we contact met met je willen opnemen. De gegevens blijven bewaard totdat je aangeeft dat je dit niet meer wilt. Dit kan door een email te sturen naar communicatie@levehetonderwijs.nl.

DELEN MET ANDEREN

Leve het Onderwijs deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leve het onderwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De bedrijven met wie wij gegevens geheel of gedeeltelijk delen zijn:

 • Mailchimp

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Leve het Onderwijs gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leve het Onderwijs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar i.verettas@saks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Leve het Onderwijs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Website: www.levehetonderwijs.nl
Telefoonnummer: 072-540304
Bedrijfsadres: Helderseweg 14 – 4 1815 AB Alkmaar
Postadres: Helderseweg 14 – 4 1815 AB Alkmaar

BEVEILIGING

Leve het Onderwijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via i.verettas@saks.nl. Leve het Onderwijs heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Open SSL encryptie van verzonden data in de database
 • CMS en plugins worden regelmatig geüpdate. Versies lopen nooit meer dan één minor-update achter.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!