Menu

Stop dit lerarenregister

oproep van schoolbesturen: professionalisering vanuit vertrouwen

Leraren kregen de afgelopen jaren minder en minder ruimte om zelf aan hun professionele ontwikkeling te werken. Te vaak werden ze uitvoerders van plannen die elders waren bedacht. Te veel verloor het vak aan vertrouwen en aanzien. Te groot werd de controlestructuur in het onderwijs. Het huidige lerarenregister is de kroon op deze deprofessionalisering. Stop daarom het lerarenregister en zet leraren in hun kracht door hen zelf de regie te geven.

Bekwaamheidseisen van de beroepsgroep zelf zijn prima. Maar een systeem vanuit de overheid ontmoedigt en het bijhouden ervan kost tijd. Is er een register nodig om te meten of professionalisering van leraren wel deugt? Externe verantwoording voor het vak vindt immers al voortdurend plaats: professionals voeren dagelijks gesprekken over hun vak met collega’s, (onderwijs)deskundigen, ouders en leidinggevenden.

Bovendien focust een register eenzijdig op formele leersituaties, terwijl er nauwelijks plaats is voor informeel leren, voor werkend leren, voor levende leergemeenschappen. Groei en professionaliteit zijn behalve meetbaar vooral merkbaar en zichtbaar. Een puntentelling is daarvoor niet de goede maat: die verstoort de professionele cultuur die ons voor ogen staat.

OPROEP: STOP DE INVOERING VAN DIT LERARENREGISTER

Wij als schoolbestuurders werken niet mee aan de invoering van het lerarenregister zoals het er nu uitziet. We gaan de gevraagde gegevens niet bij DUO aanleveren en roepen collega-besturen op om zich hierbij aan te sluiten. Of leraren zelf gegevens uploaden, is hun eigen professionele afweging.

PROFESSIONALISERING, OPEN LEERRUIMTE, GOED ONDERWIJS

Wat wij wel willen? Professionalisering in een open leerruimte. Voortdurende professionalisering van leraren, op hun eigen manier, onder hun eigen regie. Zodat leraren weer tijd hebben om van betekenis te kunnen zijn. Wij willen goede werkgevers zijn. Schoolbesturen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid om goed onderwijs te realiseren. De kern van die gezamenlijke opdracht delen we met leraren. Vakbekwame leraren. Zij zorgen voor blije kinderen die veel leren en dragen zo bij aan de school als lerende gemeenschap. Het is jammer als vooral de kinderen leren, terwijl de leraren werken en zich moeten verantwoorden. Daarom willen we het accent verleggen naar leraren die leren: die daartoe de mogelijkheden hebben, die daarvoor de motivatie bij zichzelf herkennen en die daarover zelf de regie kunnen voeren. Gesteund door directie en bestuur.

HOGE AMBITIE, GROOT VERTROUWEN

Zo nemen wij als besturen onze verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen en leraren, dus zorgen wij vanzelfsprekend voor een rijke leeromgeving, professionalisering en goed onderwijs. Zo kunnen leraren hun professionele ruimte weer benutten om leerlingen en zichzelf te laten groeien, om hun aspiraties te laten zien aan huidige en toekomstige werkgevers.

Zo kunnen leraren vanuit hoge ambitie en groot vertrouwen weer het aanzien krijgen dat zij verdienen en wordt leraar weer een aantrekkelijk vak!

Nieuws

ook leve het onderwijs ondertekenen?

Leve het Onderwijs! is een lerende beweging en houdt daarom wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten op dit gebied in de gaten. Interessante (links naar) artikelen zullen we hieronder delen.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!