Menu

Schoolleidersregister PO – facturatie aan besturen

24 april 2020
Categorie: Register

Het Schoolleidersregister heeft laten weten dat zij tegemoet zal komen aan besturen met principiële bezwaren tegen haar nieuwe manier van factureren. Zij zullen voor die besturen de facturatie van het lidmaatschap van het schoolleidersregister gewoon via de schoolleiders zelf laten lopen.

Het Schoolleidersregister stapte dit jaar over op een andere inningsmethode van de facturen voor inschrijving. In plaats van een individuele nota voor de ingeschrevene via de besturen, per BRIN-nummer. Het schoolleidersregister heeft vooral om praktische redenen de wijze van facturatie veranderd. Het register zocht naar een effectievere manier van factureren, die leidt tot minder kosten en vooraf meer inzicht in het inkomen van het register. De besparing kan worden gebruikt voor de professionalisering van schoolleiders.

De argumenten snijden – praktisch gezien – zeker hout. Het is begrijpelijk dat het Schoolleidersregister heeft gezocht naar een praktische oplossing voor haar problemen rond het innen van de facturen. Leve het Onderwijs! heeft hier echter een aantal principiële bezwaren tegen. Zo wordt het eigenaarschap en de autonomie van schoolleiders bij deze manier van factureren ondermijnd. Terwijl het schoolleidersregister juist tot doel heeft een de beroepsgroep te versterken en de professionalisering van schoolleiders te bevorderen.

Verder zullen sommige besturen een financieel voordeel hebben (als er gemiddeld meer dan één directielid per BRIN-nummer is benoemd), maar zijn er ook stichtingen die hierdoor meer kosten maken (omdat zij gemiddeld minder dan één directielid per BRIN-nummer hebben benoemd).

Buiten een eventueel financieel voor- of nadeel (en de ongelijkheid die daarmee wordt gecreëerd), gaat het om het principe. Er zijn ook besturen die principieel vinden dat de bijdrage voor inschrijving in het register door de schoolleider zelf moet worden betaald. Zij komen nu voor kosten die ze normaal niet zouden hebben. Er zijn ook schoolleiders die zich principieel niet inschrijven en bestuurders die hier principieel niet op toezien. Ook daar wordt bij de nieuwe wijze van factureren geen rekening mee gehouden.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!