Menu

Goed nieuws; lerarenregister in de ijskast

12 april 2019
Categorie: Register

In een reactie op het advies ‘Verkenning Leraren’ van Rinnooy Kan, laat Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, weten dat het lerarenregister in de ijskast gaat. Meer eigen verantwoordelijkheid voor professionalisering bij de leerkracht in plaats van via een landelijk register. Ook voor de schoolbestuurder is een belangrijke rol weggelegd; zij zijn immers eindverantwoordelijk voor ‘de kwaliteit van het onderwijs, voor het functioneren van de school en het personeelsbeleid.’, zo valt in de brief van 7 maart 2019 te lezen.

een einde aan de trend

De afgelopen jaren kregen leraren steeds minder ruimte om aan hun professionele ontwikkeling te werken. Te vaak werden zij gezien als uitvoerder van de plannen die elders werden bedacht. Vertrouwen en aanzien van het mooie vak ging deels verloren. De Onderwijscoöperatie, in het Regeerakkoord bedoeld als van, voor en door leraren, behaalde niet de beoogde doelen. In de brief biedt de minister leraren de kans om de handschoenen zelf op te gaan pakken.

lerarenregister in de ijskast

“Het sluitstuk van de Wet beroep leraar is een register, waarin leraren hun professionele ontwikkeling bijhouden, en ook verantwoording afleggen over de wijze waarop zij werken aan hun professionele ontwikkeling. (…) In plaats van het sluitstuk van de professionele keten, werd het register de hoofdzaak van het debat en domineerde het de beeldvorming rond de Wet beroep leraar.”, stelt Arie Slob in zijn brief. Net zoals de Onderwijscoöperatie, was ook het lerarenregister niet van, voor en door leraren. Ontwikkeling en professionalisering van de leraar is een kostbaar goed, maar dat kan niet worden afgedwongen.

verantwoordelijkheid voor goed onderwijs

Net zoals Rinnooy Kan en de Onderwijsraad, benadrukt de minister dat professionalisering een structureel onderdeel moet zijn van een sterke kwaliteitscultuur binnen een school. Schoolbesturen spelen een belangrijke rol in het faciliteren van het leren van de leraar én de leraren door het bieden van de juiste omgeving, professionalisering en goed onderwijs. Die verantwoordelijkheid nemen wij ook als schoolbesturen. Zo kunnen leraren hun professionele ruimte weer benutten om leerlingen en zichzelf optimaal te laten ontwikkelen. Vanuit hoge ambitie en groot vertrouwen kunnen leraren weer het aanzien krijgen dat zij verdienen en wordt ‘leraar’ weer een aantrekkelijk vak.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!