Menu

Overleg po-raad d.d. 2 juli 2018

12 juli 2018
Categorie: Register

Rinnooy Kan heeft van minister Arie Slob van Onderwijs de opdracht gekregen in kaart te brengen wat er nodig is om de implementatie van het lerarenregister voort te kunnen zetten, zoals het formeren van een beroepsorganisatie onder leraren.

De PO-Raad en Leve het onderwijs zijn het er over eens dat het belangrijkste blijft dat de leraar zelf de regie heeft over de gegevenslevering. Het oorspronkelijke doel van het register – professionalisering van de leraar – blijft voorop staan en voorkomen moet worden dat het lerarenregister een doel op zich wordt.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!