Menu

Zelfreflectie op 2023 & voornemens 2024

17 april 2024
Categorie: Actualiteit

Zoals je wellicht weet, streven we als kerngroep van Leve het Onderwijs! om ons manifest zo veel mogelijk voor te leven. Het derde item gaat over ‘je willen verantwoorden en transparant zijn’. Daarom delen we graag onze zelfreflectie op 2023 en de voornemens voor 2024, waar we overigens al hard mee aan de slag zijn. 

Reflectie op onze activiteiten in 2023

Wat was succesvol?

 • De focus van de kerngroepleden op thema’s was goed, dit bracht richting.
 • De januari-bijeenkomst ‘Stop het verplichten van de eindtoets’ was een succes. Er was een hoge opkomst met een mooie afspiegeling van de scholen. En er is gestructureerd doorgepakt. 
 • Middels inschrijving op een NRO-call hebben we samen met onze ‘huiswetenschappers’ subsidie voor onderzoek naar ons manifest aangevraagd. Helaas was de aanvraag te complex voor de beoordelingscommissie en zoeken we naar eigen middelen om dit te realiseren.
 • We zijn in 2023 gesprekspartner geworden van de minister, het ministerie en de inspectie. Samen met andere netwerkpartners zoeken we op deze manier verbinding om gespreksonderwerpen als de validiteit van de verplichte eindtoets tegen het licht te houden
 • Als kerngroep hebben we bijgedragen aan de aflevering rondom ‘Toetsstress’ van Pointer tv.
 • Het Unesco rapport belichten tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst was belangrijk en sloeg aan. Dit verdient een vervolg.
 • Onze eerste bestuurlijke portretten zijn gemaakt! De werkwijze is aangescherpt en de portretten worden uiteraard transparant op onze website geplaatst.
 • En niet te vergeten; binnen de kerngroep heerst er openheid en hebben we lol.

Wat goed werkte:

 • Actiegerichtheid, focus weten waar we ieder naartoe werken.
 • De beloftes uit ons manifest duiden en uitdragen bij onze activiteiten.


Wat kan beter:

 • Steunen we andere bestuurders en besturen genoeg?
 • Het verbreden van verantwoordelijkheden buiten de kerngroep; hulp vragen en aannemen. 
 • Onze externe communicatie kan beter, en vlotter (dichter op nieuws).

Onze voornemens voor 2024

Binnen de kerngroep werken we dit jaar gestructureerd aan 5 aandachtsgebieden. Daarbij de kanttekening dat we allen weten dat plannen helpt, maar de dynamiek van de werkelijkheid vaak vraagt om adaptiviteit en wendbaarheid. Vandaar: voornemens!

 1. Bestuurlijke portretten; hiervan willen we er dit jaar 12 gemaakt hebben. 
 2. Stop verplichten van de doorstroom toets; dit proces loopt door in 2024. 
 3. Complexiteit en onderzoek; op andere wijze onderzoek(en) opzetten.
 4. Uitdragen en voorleven manifest & communicatie.
 5. Campagne onderwijsregio’s; als er voldoende animo is, campagne tegen deze verplichte regiovorming.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!