Menu

Juist in deze tijd: blijf bij je waarden

26 maart 2021
Categorie: Actualiteit

Terwijl alle professionals zich dagelijks inzetten om online-fysiek-hybride onderwijs te organiseren en hiermee voor alle leerlingen in deze tijd een optimale ontwikkeling faciliteren, wordt er vanuit het rijk extra geld ingezet. Men is van mening dat ‘achterstanden’ zijn ontstaan en dat die zo snel mogelijk moeten worden weggewerkt..

We krijgen dikwijls de vraag: “Wat vindt Leve het Onderwijs! hier van?”.

Zoals ook met andere thema’s, nemen we in dit kader afstand van de inhoudelijke discussie. Deze voeren we, indien we deze behoefte voelen, op individuele titel aan andere tafels (o.a. georganiseerd door de PO-raad) die al dan niet speciaal voor dit thema zijn gecreëerd. Als Leve het Onderwijs blijven we uitgaan van de rijke principes van ons algemene Manifest en kijken we vanuit dat perspectief naar alles wat op ons af komt. In ons Manifest stellen we: doen wat ertoe doet: van controle naar vertrouwen. En aandacht richten op wat er toe doet en waar we invloed op hebben.
Een Nationaal Plan Onderwijs is reeds geschreven. We nemen er kennis van en blijven tegelijkertijd het interne gesprek voeren over onze eigen ambities en waarden. Zoals met alles vormen wij ook in dit geval als bestuurders het hitteschild voor de organisatie en vatten wij het op als onze taak en verantwoordelijkheid om, ongeacht de druk van buitenaf, onze eigen waarden zoveel mogelijk na te leven in onze eigen stichtingen. Het gewenste vertrouwen dat wij zouden willen vanuit de overheid moeten we blijven nastreven, maar zolang dat er niet is, kunnen wij dat wel blijven bewaken voor onze scholen. Dáár gaat het om en de brief van Minister Slob is een goed voorbeeld van hoe hard dit nodig is. Voorwaarden & regeldruk opwerpen om geld te krijgen vanuit een beperkt perspectief op ontwikkeling van kinderen in bijzondere tijden (het perspectief van achterstanden) is geen vertrouwen in professionals tonen. Wij blijven vasthouden aan dit vertrouwen. Wij gunnen hen focus en geven hen ruimte. Zij doen ertoe!

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!