Menu

Hoera, meer geld?

26 augustus 2021
Categorie: Niet gecategoriseerd

Minister Slob heeft in een brief aangegeven een arbeidsmarkttoelage in te stellen voor ruim 1.300 scholen ‘met de meest uitdagende leerlingenpopulatie’. Dit initiatief nodigt uit tot een kritische beschouwing. Leve het Onderwijs is, net als alle andere betrokkenen bij het onderwijs, blij met elke investering die wordt gedaan om ons onderwijs beter te maken. Ook in dit geval is sprake van een extra investering, dus waarom daarop kritisch beschouwen? Moeten we de minister niet vooral bedanken en hem complimenteren met deze maatregel?

Ten eerste is er wederom sprake van incidenteel geld, daar waar het onderwijsveld steeds aangeeft dat we structureel tot een betere situatie moeten komen. Corona heeft een aantal zaken blootgelegd die niet veroorzaakt zijn door corona, maar wel versterkt worden door corona. Dat scholen ‘met een heel uitdagende leerlingenpopulatie’, in de volksmond de zogenaamde ‘achterstandsscholen’ al jaren grote moeite hebben om hun formatie op orde te krijgen is bekend. Zeker in de grote steden wordt al jaren aandacht gevraagd voor dit gegeven. Is deze arbeidsmarkttoelage een erkenning voor dit feit? Of juist een ontkenning? De minister koppelt twee zaken aan elkaar maar erkent het werkelijke probleem niet: een nijpend lerarentekort, met name in de scholen met extra ondersteuningsbehoefte.

Ten tweede geeft de minister door deze toelage eenzijdig een ‘externe prikkel’ aan het onderwijsveld. Zonder het veld en dan met name de besturen hierin te betrekken pleegt hij als het ware een ‘overval’ in de lerarenkamer. Want wat wordt hier nu extra beloond? Naar onze mening werkt elke leraar en elke ondersteuner in willekeurig welke school vol passie aan het onderwijs aan de leerlingen in de school. Leraren willen graag een eerlijke kans om hun werk goed te doen. Is een hoger salaris de noodzakelijke prikkel om in een school te gaan werken waar niet je affiniteit of deskundigheid ligt? Leraren in deze scholen geven vaak aan dat ze tevreden zijn over hun salaris, maar ontevreden over hun werkomstandigheden! Meer leraren, meer handen, meer kennis in de school zijn de maatregelen die hun voorkeur hebben. De ongelijkheid die nu ontstaat is niet zonder risico. Naar onze overtuiging is het aansluiten bij de intrinsieke motivatie van elke leraar en andere onderwijsbetrokkene de beste stimulans om tot ontwikkeling te komen.

Ten derde is het zo dat besturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. goed besturen doet ertoe! Elke school ‘met een uitdagende leerlingenpopulatie’ is anders. Een aantal presteert heel goed, een aantal minder. Net als dat het geval is bij alle scholen in Nederland. De besturen worden geacht hierin handelend op te treden. Leve het Onderwijs heeft ‘goed besturen’ als haar bestaansgrond. We staan voor een open dialoog en willen aanspreekbaar zijn op de dingen die we doen in onze rol van onderwijsbestuurders. In deze regeling voor een arbeidsmarkttoelage negeert de minister wederom doelbewust de besturen in hun rol en verantwoordelijkheid. Daaruit spreekt geen vertrouwen, daar waar Leve het Onderwijs juist vertrouwen geven als uitgangspunt heeft in ons manifest.

Het is alom bekend dat de grote steden kampen met een lerarentekort. En zeker de scholen in de achterstandswijken. Het heeft geen zin om 8,5 miljard aan extra geld te investeren in het onderwijs als er geen professionals zijn om het werk uit te voeren. Dit feit manifesteert zich in de ene regio sterker dan in de andere regio. Het valt de minister te prijzen als hij nu daadwerkelijk dit probleem aan wil pakken. Samen met de besturen verenigd in de PO-Raad en de sociale partners komen tot structurele oplossingen voor het lerarentekort en de werkomstandigheden is zeer wenselijk en urgent! De nu gekozen tijdelijke arbeidsmarkttoelage zal tot onrust gaan leiden. Leraren willen liever geen verschillen. Alle scholen hebben net hun formatie zoveel als mogelijk op orde gebracht. Gaat deze relatieve rust nu verstoord worden doordat er mobiliteit op gang komt? Is dat in het belang van het onderwijs? Van de kinderen die hun meester of juf gaan kwijtraken?

Het is niet gelukt om met de sociale partners tot een goede regeling te komen, schrijft de minister. Wat bedoelt hij hiermee te zeggen? Is het opleggen van een maatregel dan het antwoord?

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!