Menu

Aftermovie online event 3 november 2020

13 november 2020
Categorie: Bijeenkomsten

Op dinsdagmiddag 3 november hebben we alle kansen benut van online samenkomen; passend bij Leve het Onderwijs! en ons manifest. Deze middag had twee aandachtspunten; hoe werkt het manifest door binnen de organisatie en wat is er op dit moment nodig binnen het onderwijs, waar we ons samen sterk voor gaan maken?
We hadden bestuurders die ons manifest hebben ondertekend uitgenodigd om een directeur en een beleidsmedewerker te vragen om samen met hen deel te nemen, zodat we konden onderzoeken wat zij merken van de Leve het Onderwijs!-manier van besturen.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!