Menu
Wat is leve het onderwijs?

Overleg OCW d.d. 29 juni 2018

12 juli 2018
Categorie:

Het lijkt erop dat het ministerie en Leve het onderwijs dezelfde doelen hebben. Namelijk zo goed mogelijk primair onderwijs realiseren, vanuit een zo groot mogelijke autonomie van de leraar. Leve het Onderwijs is echter van mening dat bepaald beleid, zoals het lerarenregister, niet bijdraagt aan het vergroten van die autonomie en dat er ook niet altijd, zoals bijvoorbeeld de wijze van communicatie over de toebedeling van de werkdrukmiddelen, op adequate manier wordt gecommuniceerd door de overheid.

Het op deze manier van gedachten wisselen werd door beide gesprekspartners positief ervaren. OCW wil graag het brede geluid horen en spreekt daarom ook graag met individuele besturen in plaats van alleen met bijvoorbeeld de PO-Raad.

Leve het onderwijs

Er is gesproken over de rol die Leve het onderwijs als gesprekspartner kan vervullen. Is het een formeel overleg orgaan, een platform, een beweging? Hoe verhoudt Leve het onderwijs zich ten opzichte van de PO-Raad, de politiek en het ministerie?

Leve het onderwijs wil een informele gesprekspartner blijven, een klankbordgroep.Er is op dit moment veel aandacht voor wat er niet goed gaat in het onderwijs. Leve het onderwijs wil juist de goede dingen die er ook volop zijn in beeld brengen.

Bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en beleidsontwikkeling gaat Leve het onderwijs graag met OCW en andere betrokkenen om de tafel om de beste manier te vinden het gezamenlijke doel te bereiken.

 

Voeg een reactie toe

Toegestaande tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe:Reacties (0)


Gerelateerde artikelen binnen

Podcast 1 - Jan Bransen

Lees verder

Podcast 2 - Maarten Stuifbergen

Lees verder

Schoolleidersregister PO - facturatie aan besturen

Lees verder

Op het juiste moment het goede doen

Lees verder

Samen vakmanschap vergroten

Lees verder

Consequent buiten de lijntjes kleuren

Lees verder

Op zoek naar de twinkeling in de ogen

Lees verder

Richting, ruimte en ruggensteun

Lees verder

Het woordje ‘samen’ wordt steeds belangrijker

Lees verder

​Besturen met het kind centraal

Lees verder

Kansen voor kinderen ‘bevoorwaarden’

Lees verder

Schoolleiders reageren op schoolleidersregister

Lees verder

Besturen is faciliteren dat de ontmoeting plaats vindt

Lees verder

Goed nieuws; Lerarenregister in de ijskast

Lees verder

Kamerbrief extra actie tegen het lerarentekort

Lees verder

Leve het onderwijs!

Lees verder

Overleg PO-Raad d.d. 2 juli 2018

Lees verder

Helma van der Hoorn bij NieuwBestuur Dutch Davos van New Business Radio

Lees verder

Minister Slob stuurt brief aan schoolbesturen over het lerarenregister

Lees verder

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!