Menu
Wat is leve het onderwijs?

Overleg OCW d.d. 29 juni 2018

12 juli 2018
Categorie:

Op 29 juni 2018 heeft een afvaardiging van Leve het onderwijs gesproken met beleidsmedewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van het gesprek was door te praten over de implementatie van de Wet Beroep Leraar en de rol van Leve het onderwijs bij nieuwe beleidsontwikkeling in de toekomst.

Het lijkt erop dat het ministerie en Leve het onderwijs dezelfde doelen hebben. Namelijk zo goed mogelijk primair onderwijs realiseren, vanuit een zo groot mogelijke autonomie van de leraar. Leve het Onderwijs is echter van mening dat bepaald beleid, zoals het lerarenregister, niet bijdraagt aan het vergroten van die autonomie en dat er ook niet altijd, zoals bijvoorbeeld de wijze van communicatie over de toebedeling van de werkdrukmiddelen, op adequate manier wordt gecommuniceerd door de overheid.

Het op deze manier van gedachten wisselen werd door beide gesprekspartners positief ervaren. OCW wil graag het brede geluid horen en spreekt daarom ook graag met individuele besturen in plaats van alleen met bijvoorbeeld de PO-Raad.

Leve het onderwijs

Er is gesproken over de rol die Leve het onderwijs als gesprekspartner kan vervullen. Is het een formeel overleg orgaan, een platform, een beweging? Hoe verhoudt Leve het onderwijs zich ten opzichte van de PO-Raad, de politiek en het ministerie?

Leve het onderwijs wil een informele gesprekspartner blijven, een klankbordgroep.Er is op dit moment veel aandacht voor wat er niet goed gaat in het onderwijs. Leve het onderwijs wil juist de goede dingen die er ook volop zijn in beeld brengen.

Bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en beleidsontwikkeling gaat Leve het onderwijs graag met OCW en andere betrokkenen om de tafel om de beste manier te vinden het gezamenlijke doel te bereiken.

 

Voeg een reactie toe

Toegestaande tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe:Reacties (0)


Gerelateerde artikelen binnen

Kamerbrief extra actie tegen het lerarentekort

Lees verder

Leve het onderwijs!

Lees verder

Overleg PO-Raad d.d. 2 juli 2018

Lees verder

Helma van der Hoorn bij NieuwBestuur Dutch Davos van New Business Radio

Lees verder

Minister Slob stuurt brief aan schoolbesturen over het lerarenregister

Lees verder

Wat is leve het onderwijs?

Leve het onderwijs is een initiatief ván schoolbesturen, vóór schoolbesturen, leraren en iedereen die het onderwijs liefheeft. Het is tijd dat bestuurders meer van zich laten horen. Om te laten zien hoe mooi het onderwijs in Nederland is en hoe goed de scholen en onderwijsprofessionals het doen!

Leve het onderwijs neemt de onderwijsprofessional serieus. Omdat wij in hen geloven. Soms vinden we ook dat dingen anders kunnen of moeten. Wetten, regels of ideeën van de overheid bijvoorbeeld, belemmeren ons soms om goed onderwijs te realiseren. Deze thema’s pakken we op en pakken we aan. Zodat we samen het onderwijs kunnen blijven vieren. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!