Menu

De Leve het Onderwijs! bijeenkomsten van de komende weken gaan door

25 augustus 2020
Categorie: Bijeenkomsten

De Leve het Onderwijs! bijeenkomsten van de komende weken gaan door. We lichten graag toe waarom wij vinden dat wij op deze manier het goede voorbeeld geven.

In de kerngroep hebben we uitvoerig gesproken over het wel of niet door laten gaan van de komende bijeenkomsten. Is dit verstandig, terwijl premier Rutte vorige week nog in de persconferentie heeft aangedrongen het thuiswerken zoveel mogelijk te handhaven en met name terughoudend te zijn met privé bijeenkomsten met meer dan zes gasten? Geven wij als bestuurders wel het goede voorbeeld als wij elkaar onder deze omstandigheden gaan ontmoeten?

Na uitvoerige dialoog en afweging van alle aspecten hebben wij besloten de bijeenkomsten door te laten gaan. Want juist het voeren van deze dialoog heeft ons ontzettend geholpen. We waren het niet altijd eens, maar door tijd en ruimte te maken voor dit verdiepende contact begrepen we elkaar en konden we nuance aanbrengen in onze eigen afwegingen. We concludeerden hoe belangrijk het is dat wij, bestuurders, deze dialoog blijvend voeren met elkaar. Met name in deze tijd, waarin we door de maatregelen onbedoeld allen op onze eigen eilandjes worden gedreven.

We waren het roerend met elkaar eens dat wij als bestuurders het goede voorbeeld moeten geven. De vraag: ‘wat is het goede voorbeeld geven?’, bleek minder makkelijk te beantwoorden. In ons Manifest spreken over het voor- en naleven van onze eigen waarden als bestuurders en daarin verschillen we van mens tot mens. Het is het makkelijkste om ‘op safe’ te spelen en zo strikt mogelijk de maatregelen na te leven. De kans om te worden aangesproken op jouw handelen is dan het kleinst. Maar is het strikt volgen van richtlijnen ook altijd het goede voorbeeld geven? Of geven we juist het goede voorbeeld als we, waar premier Rutte ons ook steeds toe aanspoort, ons gezonde verstand gebruiken door het doel dat we voor ogen hebben leidend te laten zijn voor ons handelen?

Juist in een tijd als deze is (bestuurlijk) leiderschap van groot belang. Het versterken van leiderschap, passend bij de context waarin we leven, is mogelijk nog nooit zo belangrijk geweest als nu. En leren doe je nooit alleen. Leiderschap ontwikkelt zich niet vanaf onze eigen eilandjes. Dat was ooit één van de motivaties om de beweging Leve het Onderwijs! te starten. Een ontwikkelplatform voor bestuurlijk leiderschap vanuit een bepaalde filosofie. Dus hoe verantwoord zijn we bezig als we ons nu terugtrekken? Is dat het goede voorbeeld geven?

Wij denken van niet en hebben daarom besloten de bijeenkomsten door te laten gaan. We willen staan voor waar we in geloven en op die manier het goede voorbeeld geven. Ook als dat soms spannend is en gepaard gaat met twijfel. Wij vinden dat:

  • de ontwikkeling van (bestuurlijk) leiderschap in deze onzekere tijd belangrijker is dan ooit;
  • ons leiderschap zich ontwikkelt door de dialoog aan te gaan, onze dilemma’s open met elkaar te bespreken en zodoende samen te leren;
  • het effect hiervan middels live ontmoetingen vele malen groter is dan enkel digitaal;
  • we onze verantwoordelijkheid nemen door onze eigen ontwikkeling als bestuurder in deze onzekere tijden serieus te nemen;
  • het belangrijk is dat we hier ondanks alle extra drukte tijd voor vrij maken. Zowel voor onszelf als voor onze collega’s, omdat we elkaar nodig hebben;
  • het belangrijk is dat we onszelf transparant verantwoorden over deze keuze naar elkaar, onze achterban en de maatschappij;
  • het belangrijk is dat ieder in de eerste plaats zijn/haar eigen waarden naleeft en dat iedere bestuurder zijn/haar eigen afweging maakt of het bijwonen van deze bijeenkomsten daarbij past.

Vanzelfsprekend zullen onze bijeenkomsten zodanig worden georganiseerd dat we alle maatregelen kunnen naleven en zodoende besmettingsrisico beperken.

Ben je nieuwsgierig wat we gaan doen? En denk je eraan om ook te komen? Klik hier voor meer informatie.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!