Menu

Afsluiten zonder doorstroomtoets: Bestuurlijke handreiking

12 april 2024
Categorie: Toetsen

Er is geen redelijk argument om de verplichte doorstroomtoets af te nemen, anders dan
de wettelijke verplichting dat te moeten doen. De doorstroomtoets is aantoonbaar (Heij,
2020) niet valide (doet niet wat hij zegt te doen) en daarmee slecht voor kinderen. Om
die reden stimuleert Leve Het Onderwijs! scholen om afscheid te nemen van deze toets.
In deze handreiking zetten we op een rijtje wat een school kan helpen om deze keuze te
maken.

We stimuleren scholen om deze keuze te maken, maar om de discussie met de
omgeving die hier mogelijk op volgt zo sterk mogelijk aan te gaan, raden we in eerste
instantie alleen scholen aan om dit traject in te gaan die een heel stevige en erkende
(basis)kwaliteit hebben en in staat zijn om kinderen in groep 8 in de volle breedte van de
referentieniveaus in beeld te hebben.

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!