Menu

Besturen is faciliteren dat de ontmoeting plaats vindt

17 april 2019
Categorie: Bestuurdersportretten

“Uitdagen. Verleiden. Faciliteren. Dat is wat wij doen als bestuurder. Ik heb een ontzettende lol in leren. Daar ben ik mijn hele leven lang al mee bezig. Daar kan ik in deze sector echt mee aan de slag.”, aldus Sytske Feenstra. Sytske is bestuurder van Stichting Jong Leren. Een stichting met 26 confessionele basisscholen in de regio’s Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Aalsmeer. “Het is een illusie om te denken dat je bestuurlijk kan zeggen dat ‘als we nou maar netjes opschrijven wat iedereen moet doen’, dat dan 600 medewerkers dat ook maar meteen gaan doen.”

Een half jaar samen wonen

Stichting Jong Leren is in 2016 ontstaan uit een fusie van twee schoolbesturen. “Het fusieproces was al begonnen toen ik in 2014 startte. Samen met collega’s van beide stafkantoren zijn we om tafel gegaan om de fusie tot stand te brengen. We zijn toen begonnen met een half jaar samen te werken op een gezamenlijk bestuurskantoor. De samenwerking tussen de drie bestuurders ging uit van vertrouwen in elkaar, het zien van verschillende kwaliteiten en het elkaar dingen gunnen.” Jong Leren bestaat uit 26 confessionele basisscholen.

Een fusie als kans

“Eén van de redenen van fuseren was dat we heel veel kleine scholen hadden die naast elkaar zaten. We hebben nu naast de bestuurlijke fusie, ook een aantal fusies van scholen gehad.”, aldus de bestuurder. De bestuurlijke fusiegaf Jong Leren een kans om met een schone lei te beginnen. “Jong Leren kent drie werkprincipes. Wij geven ruimte, wij dagen uit en wij leren samen.”, vertelt Feenstra. “Deze principes werken als leidraad voor alles wat we doen. Op alle niveaus.”

Beleid met rubberen randjes

Het beleid bij Jong Leren is flexibel. Feenstra legt uit; “Voor je het weet is het beleid in beton gegoten en dat is absoluut niet wat we willen. Dan is het vast en kun je er niets meer mee. Wij geloven veel meer in het bieden van ruimte en het gesprek met elkaar aan gaan. Wij hebben beleid met rubberen randjes, zegt mijn collegabestuurder John van Veen altijd.” Wel zijn de drie werkprincipes leidend bij het maken van de keuzes. Deze principes bieden veel ruimte aan de medewerkers en de leerlingen, waardoor het belangrijk is om ook grenzen aan te geven. “We dagen uit. We willen dat leerlingen actief aan het leren zijn. Laat mij dat maar zien als ik bij jou op school ben. Het betekent dus niet dat bij ruimte geven, dat dan alles oké is. Er moet een drive in zitten om te leren.”

Vrijheid met verantwoordelijkheid

Feenstra ziet die vrijheid dus niet als vanzelfsprekend. Het levert ook de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan en ook de vrijheid en ruimte van anderen te respecteren. “Vrijheid betekent ook dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Het is niet ‘alleen maar ruimte geven en zie maar hoe je het doet’. Op het moment dat jij verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling en dat van jouw team, dan neem je ook een stukje verantwoordelijkheid op je. Daar kan je ook op aangesproken worden.”

Uitnodigen om in gesprek te gaan

“Het doel van ons werk is uiteindelijk dat kinderen goed geëquipeerd de samenleving in gaan. Dat is onze visie op leren. Als je die visie hebt naar kinderen, dan moeten wij dat als organisatie ook zo inrichten dat kinderen kunnen leren. Daarvoor is het nodig dat er professionals zijn die lerend zijn.”, aldus Sytske. “We bespreken wat er nog nodig is op de scholen. Het is de bedoeling dat dit niet in een klaagstand gebeurd. Dan kunnen we er niets mee. Wij willen mensen uitnodigen om zelf met een voorstel te komen. Wij helpen dan mee om de drempels te verlagen om samen dingen te verbeteren. Dat is misschien wel het belangrijkste wat wij kunnen doen; faciliteren om samen het onderwijs nog mooier te maken.’’

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!