Menu

Het woordje ‘samen’ wordt steeds belangrijker

20 mei 2019
Categorie: Bestuurdersportretten

Toen in 2016 de toenmalig bestuurder van Stichting Openbare Basisscholen Helmond met pensioen ging, zochten zij een ‘bestuurder met onderwijsvernieuwende kracht’. Die vonden zij in Hans Fuchs. Vanaf 2016 mag hij zich dagelijks bezig houden met het ontwikkelen van het onderwijs van de stichting. “Ik ben aangezocht voor vernieuwing en ontwikkeling. Dus eigenlijk ben ik alleen maar met leuke dingen bezig.”

Werken in dialoog

“Bij mij begint het werken altijd vanuit dialoog. Er is altijd een reden om met elkaar een goed gesprek te voeren. Die ontmoeting, dat is het belangrijkste moment van de dag.”, vertelt Hans over zijn werkwijze. Deze manier van werken sluit aan bij de toenmalige wens van het Algemeen Bestuur bij het zoeken naar de nieuwe bestuurder. “Er werd nadrukkelijk gezocht naar iemand met mijn profiel. Iemand die samen met de mensen op de scholen, stappen ging zetten om het onderwijs te vernieuwen en verbeteren. De situatie zoals die was, zorgde er namelijk niet voor dat de medewerkers en de kinderen zich optimaal konden ontwikkelen.”

Goed onderwijs

Hans gaat wekelijks langs bij de scholen. Om te kijken naar hoe het gaat, maar vooral ook om in gesprek te blijven over centrale vragen van het onderwijs. “We hebben het dan bijvoorbeeld over wat goed onderwijs is. Omdat ik vaak op de scholen ben, is het vertrouwen aanwezig om met elkaar ook de zwaardere gesprekken te voeren.” Op de vraag wat goed onderwijs dan inhoudt, antwoordt de bestuurder: “Wat ik goed onderwijs vind, is onderwijs waarin kinderen tot ontwikkeling komen. Waarin kinderen in staat zijn om blij en gelukkig te zijn. De kinderen moeten zoveel mogelijk in situaties gebracht worden om te kunnen leren. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd om te leren. Onze taak is om te faciliteren.”

Focus op ontmoeting

“De rol van de bestuurder is te zorgen dat de focus echt komt te liggen op de ontmoeting tussen de leraar en het kind. De bestuurder moet de leraar maximaal faciliteren om in die ontmoeting de juiste dingen te kunnen doen.”, vertelt Hans. De dialoog over goed onderwijs is volgens Hans daarom voorwaardelijk. Als je niet met elkaar de discussie hebt gevoerd over de basis, dan is daar niet de gezamenlijke focus en kun je niet samen aan hetzelfde doel werken. “Als de spelers van Ajax tijdens de wedstrijd niet allemaal hetzelfde idee hebben over wat goed voetballen is, dan gaan ze het niet redden. Dan kun je wel hetzelfde shirtje aan doen, maar dat is dan niet genoeg.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Juist door het voeren van de vele gesprekken, ontstond bij de basisscholen van de stichting een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het besef groeide dat openheid en samenwerking sleutels zijn voor het succes van de scholen. “In de directeurenoverleggen hebben we hier veel gesprekken over gevoerd. Ik zei dan altijd; ‘als één van onze scholen een probleem heeft, dan hebben we allemaal een probleem. Dat betekent dat we ons met elkaar verantwoordelijk moeten voelen voor alle scholen en alle kinderen.” Door deze samenwerking ontstaat de ruimte om te doen waar het echt om draait, zegt de bestuurder. “Ik gun elk mens dat zij ontdekken waar ze goed in zijn. Daar is onderwijs een ontzettend mooi middel voor. Voor zowel de professional als het kind. Elke dag opnieuw.”

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!