Menu

Samen vakmanschap vergroten

27 juni 2019
Categorie: Bestuurdersportretten

“Tien jaar geleden was het heel bijzonder dat iemand die niet uit het onderwijsveld kwam, toch bestuurder werd. Ik heb lang gewerkt in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam, de ervaring die ik daar heb opgedaan hielp mij om hier mijn rol vorm te geven.”, leidt Sylvia Veltmaat, bestuurder bij De Basis Fluvius in. “In de academische wereld wordt het vakmanschap en de kwaliteit door de groep zelf hoog gehouden, maar dat was in het onderwijs niet zo. Daar komt nu steeds meer verandering in.”

Praktijk versus theorie

“Zorg en onderwijs zijn thema’s die voor mij centraal staan. Dat zijn twee zaken die we écht goed op orde moeten hebben.”, stelt de bestuurder overtuigd. “Maar wat ik zag toen ik in het onderwijs kwam werken, was dat onderzoek en de dagelijkse praktijk ver van elkaar af staan. De uitkomsten van onderzoek vinden hun weg naar de scholen niet en de vragen die we als scholen hebben, vinden de weg naar onderzoek niet. Laat staan dat deze twee van betekenis zijn voor het curriculum van de PABO. ”

Community Learning Centre Arnhem

Deze conclusie was voor de bestuurder reden om meer samenwerking op te zoeken met onderzoeksinstituten. “We zijn met meerdere partijen aan de slag gegaan met het Community Learning Centre (CLC) Arnhem. Met schoolbesturen, maar ook met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In dit centrum verbinden we onderzoek, onderwijs en opleidingen. Wat we ontdekken op scholen, is input voor onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek vinden vervolgens hun weg naar de opleidingen. Zo komt de kennis terecht bij de scholen. Dan is de cirkel rond.”

ICT Onderwijs

“Het toepassen van ICT in het onderwijs is een mooi voorbeeld wat we samen hebben aangepakt. Acht jaar geleden wisten we wel hoeveel computers we op school wilden hebben, maar niet wat we met de computers in het onderwijs wilden doen.”, licht Sylvia toe. Reden voor verandering. “We zijn toen gaan kijken waar dat in zit. Onder andere door helder te definiëren wat iemand die net afgestudeerd is van de PABO, moet weten over ICT. Vervolgens hebben we gekeken hoe we de startcompetenties beter konden ontwikkelen in het onderwijs en zijn daarmee aan de slag gegaan. De resultaten zijn veelbelovend.”

Delen in schaarste

“We hebben dit kunnen doen door samen te werken met verschillende partijen. Onderzoek en verandering kost tijd en geld. Als individuele scholen en stichtingen heb je niet veel R&D budget, maar als je het bij elkaar legt kom je een heel eind. Zo delen en vergroten we voortdurend onze schaarse middelen.” De ambities met het Community Learning Centre zijn groot. Ook buiten de grenzen van de gemeenten. “Inmiddels is duidelijk dat de aanpak werkt. Dat zien we mede aan de vele CLC’s die ontstaan, zoals ook het CLC Nijmegen. Sterker nog; we proberen nu in Gelderland een ontwikkelagenda op te stellen, omdat veel besturen met dezelfde uitdagingen zitten.”

Vakmanschap vergroten

“In het proces zijn we terug naar de kern gegaan en hebben onszelf de vraag gesteld; ‘Wat kunnen wij toevoegen in de 8 jaar dat kinderen bij ons op school zitten?’. We moeten als collega’s stevig met elkaar in contact staan. Uitwisselen wat we ervaren en wat we zien gebeuren. Als leraren, directeuren en ook als bestuurders. Samen weet je immers veel meer dan alleen en samen kun je ook veel beter het vakmanschap vergroten. Je kunt iets leren van elkaar. Dat maakt het onderwijs alleen maar beter. Het helpt wanneer we weten wat we van elke rol qua vakmanschap mogen verwachten. Dat we dat beter leren zien en leren gebruiken.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Je merkt dat de samenwerking binnen en buiten de scholen een boost geeft in de kwaliteit van de scholen. Je wil de kinderen voorbereiden voor vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij.” Sylvia ziet voor de maatschappij ook een belangrijke rol binnen haar scholen. “Het is een schande dat er nog kinderen van school afgaan die laaggeletterd zijn of niet met computers om kunnen gaan. Iedereen moet geletterd van school af gaan. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als school en als maatschappij.”

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!