Menu

Op het juiste moment het goede doen

11 juli 2019
Categorie: Bestuurdersportretten

“De centrale vraag is altijd; ‘Wat heb jij op dit moment nodig?’. Die vraag geeft richting in alles wat we doen. Dit geldt niet alleen voor de kinderen. Maar voor iedereen die werkt binnen onze scholen.”, stelt Maarten Stuifbergen, directeur-bestuurder bij Montessori Stichting Vreugd en Rust. “Oog hebben voor de leer- en ontwikkelbehoeften van degene met wie je in gesprek bent, dat is de kerntaak van ons in het onderwijs.”

Hybride werken

De stichting bestaat uit twee scholen. Een school in Voorburg en een school in Den Haag, van deze laatste school is Maarten directeur. “Op de school deel ik de functie van directeur met Bianca Boutestijn, samen zijn we verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Met de directeur-bestuurder in Voorburg, Rob van der Veer, vorm ik het dagelijks bestuur van de stichting. Als we het samen doen, zien we meer dan één en kunnen we werken vanuit complementariteit. Dat hybride werken als directeur en bestuurder levert veel voordelen op. We zijn dagelijks betrokken bij de uitvoering op de scholen én zien en horen wat er speelt. Daar kunnen we als bestuurder vervolgens weer mee aan de slag.”, legt Maarten uit.

Lokale context

De stichting werkt vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori. ‘Vrijheid in gebondenheid’ is een belangrijke leidraad waarmee de directeur-bestuurders het werk op de scholen vormgeven. “Ruimte geven aan verschillen is een must. Maar dan wel binnen betekenisvolle kaders.”, licht Maarten toe. “Als je de scholen binnenloopt zie je twee verschillende scholen, maar ze zijn verbonden door hetzelfde gedachtegoed.” De lokale context van de scholen drukt een stempel op de wijze waarop de scholen hun werk organiseren. “Even the best policies travel badly.”, stelt Maarten. “Het zou dan ook raar zijn als de scholen totaal geen verschillen zouden kennen. Wat werkt op de ene plek, hoeft in een andere omgeving niet de beste oplossing te zijn.”

Wereldontwikkeling

“Binnen het onderwijs zijn we nog teveel gericht alleen op de ontwikkeling van het kind. Nog te weinig kijken we naar de ontwikkeling van de wereld. Dat kan anders. Maria Montessori bedacht een pedagogisch-didactisch concept dat in hechte verbinding staat met de ontwikkeling van het kind in relatie tot de ontwikkeling van de wereld.”, aldus Maarten. Als de kinderen van school komen, moeten zij hun weg weten te vinden in de snel veranderende wereld. “Maar als we kijken naar de rol van het onderwijs in deze toekomst, dan moeten we ons ook de vraag stellen hoe we het onderwijs moeten inrichten.”

Onderwijsharten

Met deze vraag is Maarten al jarenlang bezig. Eerder startte hij om deze reden een beweging die zich als doel stelt om een constructieve dialoog tot stand te brengen over de toekomst van het leraarschap. Deze beweging heeft als doelstelling om ‘de onderwijspraktijk van vandaag’ te verbinden met ‘de wereld van morgen’, zo valt te lezen op de website. “Binnen ‘Onderwijsharten’ brengen we leraren in beeld en lieten hen onderdeel zijn van een leraren-community. Hier voeren we een constructieve dialoog over de toekomst en de rol van het onderwijs daarin. Én hoe het onderwijs er dan uit zou moeten zien.” Sleutelfiguren zoals de leraar, schoolleider, bestuurder en andere betrokkenen, zouden volgens Maarten veel vaker na moeten denken over de toekomst van het onderwijs.

Plaats in opvoeding

“De leraar die ik vroeger had, had vertrouwen in mij. Die gaf mij een zetje om toch die spreekbeurt te doen waar ik zo tegenop zag. Die leraar zag mij en opende deuren die voor mij anders gesloten zouden blijven.”, blikt Maarten terug. Juist in deze toegevoegde waarde van het onderwijs, ligt nog onontgonnen terrein. “Als ik om mij heen kijk, dan zie ik soms ouders en scholen worstelen over de opvoeding van kinderen en het gesprek daarover. Wij kunnen in het onderwijs daar een belangrijke rol in vervullen door op het juiste moment op de goede dingen in te zetten.”

Vormingsproces

“Onderwijs is een vormingsproces en leren is daarvan een klein onderdeel. Voor het grootste gedeelte gaat het over hoe we de nieuwe generatie klaar kunnen maken voor de wereld buiten de school.”, stelt Maarten. “Er ligt nog een te eenzijdige focus op kennis en vaardigheden en we staan te ver af van socialisatie en persoonsvorming. Daar kunnen we echt een sterkere positie innemen. Ik kan mij geen mooier instrument voorstellen dan wat wij als scholen kunnen betekenen.”

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!