Menu

Consequent buiten de lijntjes kleuren

14 juni 2019
Categorie: Bestuurdersportretten

“We onderscheiden ons, doordat we een stichting zijn die innovatie in het onderwijs voorstaat.”, vertelt John van Meekeren, bestuurder bij Stichting Primenius. “Daarmee kleuren we consequent buiten de lijntjes. Dat betekent dat we een stip op de horizon hebben gezet om volledig gepersonaliseerd onderwijs te bieden aan elk kind.”

Gepersonaliseerd onderwijs

Primenius is een stichting in Drenthe bestaande uit 34 scholen. De scholen werken met nieuwe technieken en middelen, om gepersonaliseerd onderwijs te bieden. “We zijn geen iPad-school, maartoch hebben de leerlingen op school wel de mogelijkheid om met iPads te werken.”, vertelt de bestuurder. Hij licht toe dat sommige kinderen graag gebruik maken van digitale hulpmiddelen bij het leren, terwijl andere leerlingen liever werken met boek en schrift. “Het is belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van ontwikkeling van het kind. Daardoor gaat de ontwikkeling van het kind harder.”

Projectmatig aan het werk

“Er wordt nog te vaak gewerkt met vaste stramienen voor de kinderen. Scholen waar van 9 uur ’s morgens tot 12 uur ’s middags alle denkvakken worden gedaan en in de middag alle ‘leuke’ dingen worden opgepakt.”, schetst John. “Op onze scholen bieden we projectmatig onderwijs, waar al die onderdelen in verweven zitten. Kinderen zijn dan veel meer gemotiveerd om te leren. Ze hebben er lol in. Dat zie je terug in de onderwijsresultaten op individueel niveau, maar ook het niveau van de groep.”

Gelukkige kinderen, ongelukkige ouders

“Met het invoeren van deze werkwijze, zien we dat de kinderen steeds gelukkiger worden. Voor de ouders is dit onderwijs lastiger.” John legt uit hoe dit zit. “De ouders hebben gekozen voor een school die werkt binnen hun eigen referentiekader. Dat de leerkracht als een soort zendmast allerlei kennis over je heen spuwde. Je ziet dat ouders erg hangen naar wat zij kennen en wat zij zelf ook hebben meegemaakt. Nieuwe vormen van onderwijs zijn vaak een beetje eng.” Toch werkt de school hard aan het doorvoeren van innovatie, omdat het betere resultaten in het leergedrag van de kinderen oplevert.

Centraal in de visie

De werkwijze sluit aan bij de bredere visie van de scholen van Primenius. ‘We kijken naar de ontwikkeling van kinderen en niet meer naar de leeftijd van het kind’, prijkt deze. “Als je dat als visie neer zet en als ambitie uit, dan moet je daar ook wel daadwerkelijk stappen in zetten.”, licht de bestuurder toe. Dat het moeite kost om deze nieuwe werkwijze in te voeren, blijkt uit de praktijk. “Verandering van onderwijs, is verandering van mensen. We zijn nu een aantal jaar bezig met deze verandering en we zien goede resultaten. Toch zijn we er nog niet. Er is ruimte voor groei.”

Vragende houding

“Om de leraren de juiste handvatten te bieden, hebben zij ook bijscholing gekregen. Bijvoorbeeld nieuwe pedagogische vaardigheden, om te zorgen voor een goede sfeer op de scholen. Ook hebben we de leraren geleerd vragen te stellen aan de kinderen. En hoe zij als leerkracht een vragende houding aan kunnen nemen. Leerkrachten waren eerst op zoek naar oplossingen van ons, maar we hebben hen geleerd om op zoek te gaan naar een oplossing die bij hen zelf past.”

Constant in dialoog

De bestuurder heeft in dit proces een belangrijke rol. Aanjagen van gesprekken, het goede voorbeeld geven en de juiste omstandigheden scheppen voor verandering zijn hierbij kernelementen. “Als bestuurder moet je niet vertellen hoe het moet, maar het gesprek aan gaan. Mensen helpen om zelf eigenaar te zijn en ook te blijven van de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Als je dat niet doet, dan wordt je een helpdesk en dat kun je simpelweg niet voor iedereen zijn. Je gaat in gesprek met directeuren en leerkrachten en kijkt naar wat mogelijk is. Je stuurt vanuit een collectief, biedt ontwikkeldynamiek en inspiratiesessies. Ik faciliteer veel processen als bestuurder, maar alleen als die van onderaf opkomen. Dan luister je naar elkaar, gaan mensen bij elkaar zitten en zie je dat ze samen mooie dingen gaan maken. Dat is waar het voor mij om draait.”

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!