Menu

​Besturen met het kind centraal

10 mei 2019
Categorie: Bestuurdersportretten

Aan het eind van het schooljaar gaat Harry Timmermans, bestuurder van Stichting Floréo, met pensioen. Tegen die tijd werkt hij al 43 jaar in het onderwijs. Van leraar tot directeur, van bovenschools manager tot bestuurder. Als je Harry vraagt wat zijn loopbaan heeft gekarakteriseerd zegt hij steevast; “Wat mij absoluut typeert en waar ik echt gelukkig van word, het gaat in alles wat ik doe écht om het kind.”

Het kind gaat altijd voor

“In de fase waarin ik nu zit, merk ik dat ik heel vaak terug kijk op wat ik al die tijd heb gedaan. Ik merk nu dat ik vanaf dag één altijd in de eerste plaats loyaal ben geweest naar het kind.”, blikt Harry terug. “Als leerkracht was ik moeilijk te sturen. Als ik merkte dat het kind iets anders nodig had dan de vaste regels voorschreven, dan deed ik wat nodig was. Ik vind wel dat we afspraken moeten naleven, maar als het kind iets anders nodig heeft, dan moeten we daar ook flexibel mee kunnen zijn. Het kind gaat vóór de afspraken.”

Selectie vanuit visie

Deze manier van werken zoekt Harry ook bij het invullen van vacatures binnen Floréo. Het is een belangrijk kenmerk van de cultuur binnen de Stichting. “Ik zoek wel altijd naar mensen met wie ik een verbinding kan maken. Ik geloof dat ik vanuit die verbinding iemand meekrijg in de organisatie.”, legt de bestuurder uit. “Het uitgangspunt waar we samen aan moeten werken is dat je tegen een kind zegt; ‘ik verlaat jou nooit’. Het kind is afhankelijk van de volwassenen die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk dat wij als school altijd het belang van het kind voorop stellen.”

Werken vanuit vertrouwen

Bij het werken vanuit die verbinding, staat ook het begrip ‘vertrouwen’ centraal. “Ik kan niet anders dan dat ik doe. Ik kan niet anders dan werken vanuit vertrouwen.”, licht Harry toe. “Door te werken vanuit vertrouwen ontstaan mooie situaties. Waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Natuurlijk zijn er ook risico’s. Maar ik stuur niet op wantrouwen. Er zijn wel incidenten voorgevallen die ik had kunnen voorkomen door alles dicht te regelen. Maar het werken vanuit vertrouwen levert in mijn ogen heel veel meer op!”

Het belang van nieuwe taal

“Met Leve het Onderwijs! merk ik dat er veel meer bestuurders zijn die werken vanuit vertrouwen en het bieden van ruimte. Dat is terug te zien in alles wat we doen op de scholen. In de manier dat bestuurders besturen en leraren omgaan met de kinderen. Toch merk ik dat het soms nog lastig uit te leggen is.” Voor deze nieuwe manieren van werken bestaat nog geen afgebakend taalgebruik. “Als je het hebt over ‘klassikaal onderwijs’, dan weet iedereen meteen waar je het over hebt. Maar als we met elkaar een nieuwe manier ontwikkelen, dan hoort daar ook een nieuwe taal bij. Waarmee we vervolgens makkelijker en sneller kunnen uitleggen wat we ánders doen.”

Vasthouden van het gedachtegoed

Aan het einde van het schooljaar gaat Harry met pensioen. Toch wordt niet gezocht naar een vervanger. “Ik heb deze functie zo op mijn eigen manier kunnen doen. Ik heb daarom weleens gezegd; ‘ik gun niemand om op deze plek te zitten’.”, vertelt Harry. De scholen van de stichting gaan verder in samenwerkingsverbanden met andere besturen. “Ik zit middenin die processen. En daar probeer ik zoveel mogelijk van mijn gedachtegoed over te brengen. Ik heb er vertrouwen in dat onderdelen van het gedachtegoed worden doorgezet ook binnen de andere besturen. Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om te bepalen op welke manier zij willen werken.”

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!