Menu

Stop verplichten van toetsen – Onderteken en doe live mee op maandag 25 januari!

23 januari 2021
Categorie: Toetsen

De bedoeling van het afnemen van toetsen is in de loop van de geschiedenis flink verschoven. Waar het toetsen ooit is ontstaan om de professional te ondersteunen om het individuele kind beter te kunnen begeleiden in haar/zijn ontwikkeling, is het gebruik en de inzet er van in de loop van de tijd ver van de bedoeling afgedwaald. Van een hulpmiddel voor de leraar ter uitoefening van zijn professie is het verworden tot een verantwoordingsmiddel ter beoordeling van hun prestatie.

We roepen schoolbestuurders op om leerkrachten niet langer te verplichten toetsen (waaronder óók de eindtoets) af te nemen. Of en hoe leraren nu toetsen inzetten, is hun eigen professionele afweging, waarbij de noodzakelijkheid ten behoeve van de ondersteuning van de ontwikkeling van de leerling het enige doel mag zijn.

Juist nu is het ongelooflijk belangrijk dat we de moed hebben om het systeem te verlaten en te kijken naar het kind. Daarom doet Leve het Onderwijs! maandag 25 januari a.s. 20.00- 21.30 mee met een EXTRA uitzending van de #onderwijsurgenda.

Aan de virtuele tafel: Hans Fuchs, Helma van der Hoorn, Marcel van Herpen, Yvonne Rozeman e.a.
Hosting: Evelien Ketelaar en Jolanda Eijgenstein.

Doe actief mee! Onze Zoom-room staat open op 25 januari vanaf 20.00 uur via deze directe link: https://lnkd.in/dQkWU4Z
Meekijken kan ook via de livestream op het Youtube Kanaal:
https://lnkd.in/dZv8qhw

Teken het manifest op: https://lnkd.in/eKxXGwE

In samenwerking met team Pesant en Humanity Rising Nederland

Blijf op de hoogte van het initiatief ‘leve het onderwijs’

Wij zullen één keer per kwartaal een nieuwsbrief versturen

Wat is leve het Onderwijs?

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Een beweging van bestuurders die bewegen van ‘doen zoals wij het altijd deden ’naar ‘werken vanuit de bedoeling’.

We delen kennis en expertise, doen (wetenschappelijk) onderzoek naar de nieuwe manier van besturen, dragen onze ervaringen uit en laten ons geluid horen bij beleidsmakers. Leve het onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Doe je ook mee? Leve het onderwijs!